De Kadonation cadeau als relatie- of personeelsgeschenk in Nederland

Dit artikel werd het laatst bijgewerkt op 27/08/2018.

De Kadonation cadeaubon is niet alleen een ontzettend leuk geschenk om te ontvangen, de Kadonation cadeaubon voldoet tevens aan alle voorwaarden om te genieten van een gunstig wettelijk kader met betrekking tot relatiegeschenken en personeelsgeschenken. Op deze manier kan je onder bepaalde voorwaarden jouw personeel of zakenrelaties in de bloemetjes zetten op een sociaal- en fiscaalvriendelijke wijze. Omdat deze regelgeving vaak onduidelijk en onvolledig wordt weergegeven, scheppen wij via onderstaand overzicht graag klaarheid! 

1) Personeelsgeschenken en kerstpakketten

In Nederland werd het wettelijke kader met betrekking tot personeelsgeschenken sinds 1 januari 2015 vereenvoudigd via de werkkostenregeling. Om je van een fiscaalvriendelijk personeelsgeschenk te verzekeren, hoef je nu enkel nog maar te kijken naar 2 zaken: de totale loonsom en de gebruikelijke waarde van geschenken binnen uw bedrijf of sector. We maken een onderscheid tussen de vrijstelling van belasting voor de ontvanger en de fiscale aftrekbaarheid voor de schenker.

Vrijstelling van personenbelasting voor de ontvanger

In beginsel gaat men er in de werkkostenregeling van uit dat nagenoeg alles wat de werknemer door zijn baan krijgt, als loon moet worden bestempeld en als dusdanig moet worden belast. Men voorziet evenwel een 'vrije ruimte' van maximaal 1,2% van het totale fiscale loon die kan besteed worden aan onbelaste vergoedingen, waaronder ook geschenken voor personeel. Zolang je binnen deze vrije ruimte blijft, betaal je geen loonbelasting. Buiten deze vrije ruimte betaal je een hogere eindheffing van 80% op het gedeelte dat boven de vrije ruimte uitkomt. Het is dus belangrijk de vrije ruimte goed in de gaten te houden, en daarbij hou je best rekening met de secundaire arbeidsvoorwaarden die je aan je medewerkers biedt. Tot slot dien je rekening te houden met de gebruikelijkheidstoets. Deze schrijft voor dat de waarde maximaal 30% mag afwijken van wat gebruikelijk is binnen uw bedrijf of sector.

TIP: Wilt u een medewerker in de bloemetjes zetten voor een 25- of 40-jarig jubileum? Dan kan dit onbelast tot maximaal 1 netto maandloon! Dit is ook gekend als de diensttijdvrijstelling, diensttijduitkering, jubileumvrijstelling of jubileumuitkering.

Fiscale aftrekbaarheid voor ondernemingen

Kosten voor geschenken en kerstpakketten aan personeel hebben een beperkt zakelijk karakter. Dit zijn dus gemengde kosten, die voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting beperkt aftrekbaar zijn. Van zulke gemengde kosten kan u 73,5% in mindering brengen van uw resultaat. Indien je onder de vennootschapsbelasting valt, kan u er tevens voor kiezen om de kosten volledig in mindering te brengen als ze meer bedragen dan 4.400 euro of - mocht dit hoger zijn - 0,4% van de loonsom van uw werknemers. U mag de meest voordelige methode kiezen.

Wat met de BTW?

BTW is bij de Kadonation cadeaubon niet van toepassing, aangezien er op cadeaubonnen altijd een percentage van 0% BTW van toepassing is. 

2) Relatiegeschenken of cadeaus voor zakenrelaties

Relatiegeschenken worden binnen het wettelijke kader gezien als gemengde kosten. Van zulke gemengde kosten kan u 73,5% in mindering brengen van uw resultaat. Indien je onder de vennootschapsbelasting valt, kan u er tevens voor kiezen om de kosten volledig in mindering te brengen als ze meer bedragen dan 4.400 euro. U mag de meest voordelige methode kiezen.

TIP: Laat je Kadonation cadeaubonnen gratis personaliseren met jouw ondernemingslogo. Op deze manier maak je publiciteit voor jouw onderneming, en is deze kost aftrekbaar als publiciteitskost.