Bednet

Over Bednet

    Gemiddeld volgen de kinderen zeven tot acht maanden les via Bednet. Bijna een heel schooljaar dus. Bednet levert alles gratis thuis en op school: alle apparatuur, de – dure – software, de persoonlijke begeleiding van kinderen, ouders en school. Gemiddeld kost de apparatuur €2.500 per kind. De helft van dat geld moet uit giften komen. Help je graag mee om langdurig zieke kinderen weer naar de klas te brengen?

    • Voor €26 geef je een langdurig ziek kind een dag in de klas cadeau. Voor €52 euro twee dagen. Alle beetjes helpen om ze een heel schooljaar cadeau te geven
    • Bovendien haal je zieke kinderen uit hun isolement en geef je hun leefwereld terug.

Mee met de les, en al de rest

Beschrijving

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. Bednet is gratis voor gezin en school.

www.bednet.be

Aangezien vzw BEDNET volgens de Belgische regelgeving enkel fiscale attesten kan uitreiken bij rechtstreekse giften, is het niet mogelijk een fiscaal attest te verkrijgen voor uw gift via Kadonation.