Terug naar overzicht
Cultuur & HR

Stappenplan voor meer werkgeluk: 6 slimme tips

Door Isabel
12 jul 2022

Uit verschillende studies blijkt dat medewerkers zich jaar na jaar minder tevreden en geëngageerd voelen. Als werkgever heb je er dus alle belang bij om de factoren die bepalend zijn voor hun werkgeluk te kennen. 

Hoe zorg je er als organisatie voor dat je medewerkers geëngageerd, gemotiveerd en gelukkig houdt? Dit stappenplan zet je op weg!

1. Zorg voor een kwaliteitsvolle job

De belangrijkste sleutel tot een hogere betrokkenheid, is een kwalitatieve, verrijkende en inhoudelijk uitdagende job. Wil je als werkgever de jobinhoud van je medewerkers zinvol maken? Leg je oor dan bij hen te luister. Zij weten immers beter dan wie ook waar het nog beter kan. Geef hen zeker ook voldoende autonomie over hun taken. Zo zullen zij zich bewuster worden van hun persoonlijke bijdrage aan het team en de hele organisatie.

2. Voorzie voldoende groeikansen 

Vaak geven werknemers aan te weinig doorgroeimogelijkheden te krijgen binnen de organisatie, of laten zich negatief uit over de opleidingsmogelijkheden. Als er wél voldoende groeikansen ervaren worden, geeft bijna iedere medewerker aan voor onbepaalde tijd te willen blijven. Met andere woorden: ruimte creëren voor groei en ontwikkeling is cruciaal om je medewerkers aan boord te houden – en hun inzetbaarheid te verhogen. 

Groei hoeft trouwens niet altijd synoniem te staan met opklimmen op de hiërarchische ladder. Een specialistenrol opnemen bijvoorbeeld, of specifieke vaardigheden bijspijkeren met het oog op een ander takenpakket, en zelfs een demotie kan op bepaalde momenten in de loopbaan een waardevolle optie zijn. Zelfs als dat op het moment zelf niet zo lijkt te zijn!

3. Straal een inspirerende visie uit 

Medewerkers die zich kunnen vereenzelvigen met je visie en missie, voelen zich meer betrokken en kunnen zich ontpoppen tot gedroomde ambassadeurs van je werkgeversmerk. Daarom ook scoren medewerkers van start-ups zo hoog op engagement. Jonge bedrijven zijn vaak ontsproten uit de passie van hun oprichters, die de missie en visie belichamen. Ook bedrijven die activiteiten uitvoeren met een maatschappelijk nut hebben op dat vlak een streepje voor. 

4. Sta stil bij werkbaarheid

Geëngageerde medewerkers gaan volledig voor hun job en klanten, en geven vaker aan dan anderen dat ze hun werklast aanvaardbaar vinden. Maar die bevlogenheid kent ook een keerzijde: het risico om opgebrand te raken, loert steeds om de hoek. 

Daarom is het belangrijk dat de balans tussen belasting en belastbaarheid voortdurend wordt bewaakt. Door leidinggevenden, maar ook door andere teamleden en teams. Elke individuele medewerker moet daarbij de kans krijgen om aan zijn eigen werkbaarheid te werken. 

5. Cultiveer een bindende bedrijfscultuur

Wie zich kan vinden in de waarden en normen van een organisatie, is automatisch meer betrokken. Vandaag zijn een open bedrijfscultuur en transparante communicatie hierbij onontbeerlijk. Door alle medewerkers regelmatig te betrekken bij het reilen en zeilen van de organisatie, voelt iedereen zich verbonden met elkaar en het bedrijf. 

Voor huidige en toekomstige generaties op de arbeidsmarkt zijn stabiliteit en jobzekerheid niet langer doorslaggevende criteria in de keuze van hun werkgever. Ze vragen zich vooral af: zal ik me kunnen vinden in de waarden en de bedrijfscultuur

6. Bouw aan een cultuur van erkenning en waardering

Collega’s, management, klanten: bij erkenning zijn veel partijen betrokken. Bovendien ervaart iedereen waardering anders. De ene groeit bijvoorbeeld twee koppen van een schouderklopje, de ander voelt zich vooral gewaardeerd wanneer hij meer verantwoordelijkheid krijgt of de kans krijgt om promotie te maken. Erkenning bevat dus ook steeds een persoonlijke component. 

Eén ding is echter zeker: de impact van waardering op de betrokkenheid wordt vandaag nog altijd zwaar onderschat. Wie zich erkend voelt door zijn team en leidinggevenden, hecht meer waarde aan zijn job en put er meer voldoening uit. Wat zich vervolgens vertaalt in een grotere gedrevenheid, en meer werkgeluk. 

4. Sta stil bij werkbaarheid

Geëngageerde medewerkers gaan volledig voor hun job en klanten, en geven vaker aan dan anderen dat ze hun werklast aanvaardbaar vinden. Maar die bevlogenheid kent ook een keerzijde: het risico om opgebrand te raken, loert steeds om de hoek.

Daarom is het belangrijk dat de balans tussen belasting en belastbaarheid voortdurend wordt bewaakt. Door leidinggevenden, maar ook door andere teamleden en teams. Elke individuele medewerker moet daarbij de kans krijgen om aan zijn eigen werkbaarheid te werken.

5. Cultiveer een bindende bedrijfscultuur

Wie zich kan vinden in de waarden en normen van een organisatie, is automatisch meer betrokken. Vandaag zijn een open bedrijfscultuur en transparante communicatie hierbij onontbeerlijk. Door alle medewerkers regelmatig te betrekken bij het reilen en zeilen van de organisatie, voelt iedereen zich verbonden met elkaar en het bedrijf.

Voor huidige en toekomstige generaties op de arbeidsmarkt zijn stabiliteit en jobzekerheid niet langer doorslaggevende criteria in de keuze van hun werkgever. Ze vragen zich vooral af: zal ik me kunnen vinden in de waarden en de bedrijfscultuur?

6. Bouw aan een cultuur van erkenning en waardering

Collega’s, management, klanten: bij erkenning zijn veel partijen betrokken. Bovendien ervaart iedereen waardering anders. De ene groeit bijvoorbeeld twee koppen van een schouderklopje, de ander voelt zich vooral gewaardeerd wanneer hij meer verantwoordelijkheid krijgt of de kans krijgt om promotie te maken. Erkenning bevat dus ook steeds een persoonlijke component.

Eén ding is echter zeker: de impact van waardering op de betrokkenheid wordt vandaag nog altijd zwaar onderschat. Wie zich erkend voelt door zijn team en leidinggevenden, hecht meer waarde aan zijn job en put er meer voldoening uit. Wat zich vervolgens vertaalt in een grotere gedrevenheid, en meer werkgeluk.

Meer lezen over werkgeluk?

Anno 2023 is werkgeluk uitgegroeid tot een belangrijk thema bij veel organisaties. Termen als voldoening, zinvol werk en bevlogenheid zijn alomtegenwoordig. En maar goed ook. Waarom je best investeert in werkgeluk? Dat ontdek je in deze blog.

En wat zijn nu de bepalende factoren van werkgeluk? De Universiteit van Berkeley ontwikkelde er een theoretisch model voor. Je leest alles over de drijfveren van werkgeluk in deze blog.

Of misschien lees je liever meteen de essentie in één keer. Download je gratis ebook, en ontdek de kracht van werkgeluk, inclusief wat je allemaal kan verbeteren – en wat je daarbij wint. Je leest terloops ook meteen hoe je de eNPS of ESI benut om binnen je organisatie het werkgeluk te peilen.

E‑book

Waarom investeren in werkgeluk?

Elk bedrijf moet blijven werken aan werkgeluk. Om teams beter te laten functioneren, de productiviteit en innovatie te stimuleren, en vooral: de (mentale) gezondheid van zijn medewerkers te vrijwaren. Ontdek de kracht van werkgeluk, inclusief wat je allemaal kan verbeteren – en wat je daarbij wint. Je leest terloops ook meteen hoe je de eNPS of ESI benut om binnen je organisatie naar het werkgeluk te peilen.
Lees meer

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Kadonation!