Schenk jouw Kadonation cadeau aan Ondernemers Zonder Grenzen

Over Ondernemers Zonder Grenzen

  • OZG is sinds 2012 geaccrediteerd door de UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification)
  • 10.000 hectaren bos werd aangelegd in de Sahel van Burkina Faso (2010-2017)
  • Vanaf 2018 zijn we actief in de Sahel van Senegal in de Grote Groen Muur van de Afrikaanse Unie ondersteund door de UNCCD
  • Realisatie van 8 SDG doelstellingen: SDG 1, 2, 4, 5, 8, 13, 15, 17
  • Per hectare bos wordt 100 ton CO2 gecapteerd
  • Realisatie van Land Degradatie Neutraliteit (SDG15.3); het terug mogelijk maken van landbouw door het opnieuw vruchtbaar maken van de bodem voor landbouwdoelstellingen om voedselzekerheid te garanderen. Zie ook publicatie van het werk van OZG in het boek “A Better World” Volume 4 (2018).
  • Stijging van het inkomen per capita en het realiseren van een hogere welvaart voor de Sahelstreek
  • Stoppen van migraties door realisatie van nieuwe (zakelijke) opportuniteiten en werkgelegenheid in de Sahel

Zamel nu geld in voor Ondernemers Zonder Grenzen

Beschrijving

Ondernemers Zonder Grenzen (OZG) plant aan de rand van de woestijn bossen aan om verwoestijning door klimaatverstoring tegen te gaan. Hierbij zorgen we voor werkgelegenheid en welvaart, realiseren we diverse “Sustainable Development Goals” (SDG’s) en stoppen we migraties. OZG is vandaag een voorbeeld voor diverse andere organisaties die de visie en/of ontwikkelde methodologie van OZG kopiëren door nieuwe bossen te financieren of aan te leggen om de beoogde doelstellingen te realiseren.

Aangezien Ondernemers Zonder Grenzen VZW volgens de Belgische regelgeving enkel fiscale attesten kan uitreiken bij rechtstreekse giften, is het niet mogelijk een fiscaal attest te verkrijgen voor uw gift via Kadonation.