Sportpret vzw

Over Sportpret vzw

  - gestart in 2016 en in volle groei
  - meer dan 100 vrijwilligers
  - per jaar enkele duizenden deelnames
  - Actief in Antwerpen, Turnhout, Sint-Niklaas, verdere uitbreidingen staan gepland
  - op sport, spel en gezonde voeding ligt onze focus
  - met 5 euro/maand kan 1 kind 1x per week komen sporten en spelen

Sportpret vzw

Beschrijving

Sportpret organiseert sport- en spelactiviteiten voor kinderen in armoede. 
Steeds meer kinderen in België groeien op in armoede, Sportpret wilt voor deze kinderen opkomen en hen leuke zinvolle activiteiten aanbieden. 
Dankzij giften, subsidies en een grote groep enthousiaste vrijwilligers kunnen deze kinderen genieten van Sportpretdagen, Sportpret Na School en andere activiteiten. 
Elke deelnemer krijgt een T-shirt en bij elke activiteit een stuk fruit. Sportpret staat voor bewegen, plezier, gezonde voeding, sociale ontwikkeling en gelijke kansen. 
Met uw steun kunnen we meer kinderen laten deelnemen aan ons aanbod.

Aangezien Sportpret vzw volgens de Belgische regelgeving enkel fiscale attesten kan uitreiken bij rechtstreekse giften, is het niet mogelijk een fiscaal attest te verkrijgen voor uw gift via Kadonation.