Terug naar overzicht
Cultuur & HR

De geweldige ROI van waardering op het werk

Door Silke
12 jul 2022

De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow wist in 1943 al dat waardering en erkenning primaire levensbehoeften zijn. En toch kan het anno 2023 op de werkvloer nog héél wat beter. 

Toegegeven: je medewerkers waarderen en erkennen kost geld. Maar talent verliezen kost je heel wat meer. Benieuwd wat je investering in waardering & erkenning je precies opbrengt? Deze blog brengt raad.

Organisaties die sterk inzetten op waardering, kennen 31% minder personeelsverloop.”

E‑book

De (on)zin van impactvol belonen

Als organisatie sta je vandaag voor heel wat nieuwe uitdagingen. Je werkvloer is diverser dan ooit, met verschillende generaties die elk hun eigen wensen en voorkeuren hebben. Wij verzamelden de grootste inzichten en nuttige tips waarmee je organisatie meteen aan de slag kan. En met de conclusies uit ons eigen onderzoek, ontdek je ook hoe je je waarderingsbeleid optimaal afstemt op de wensen van je medewerkers.
Lees meer

De persoonlijke impact

Employee Recognition’-firma OC Tanner gaat in dit artikel dieper in op welke delen van de hersenen beïnvloed worden door waardering. Dat zijn de hypothalamus, die de basisfuncties van het lichaam (eten en drinken bijvoorbeeld) regelt, en dopamine, de beloningsneurotransmitter. Ph. D. Alex Korb schrijft:​“waardering kan zo een krachtige impact hebben op je leven omdat het je hersenen in een heilzame cyclus brengt.”

Waardering en erkenning hebben in de eerste plaats impact op welzijn en gezondheid.
Denk aan betere slaapgewoonten, een verhoogd metabolisme, lagere stressniveaus en een betere werk privé-balans. Dit heeft een directe impact op werkresultaten en de interactie tussen medewerkers.

Daarnaast zorgt waardering voor meer sociale en prosociale interactie. Prosociaal betekent het bevorderen van het welzijn van anderen, meestal door altruïstische handelingen. Door erkenning en waardering in je bedrijfscultuur te integreren, zijn werknemers meteen meer bereid om hun positieve gevoelens met anderen te delen. Ze helpen bij projecten en nemen meer de tijd om op te merken wie extra inspanningen leverde.

Het grootste psychologische effect is echter het geluk en andere positieve emoties die we onmiddellijk voelen, zowel bij het geven als bij het krijgen van waardering. Het gaat over vrolijke herinneringen, een beter gevoel van eigenwaarde en algemeen een meer ontspannen en optimistischer gevoel. Al die emoties zorgen voor een​“we’re in this together”-mentaliteit. Dit stimuleert een continue cyclus van waardering en erkenning.

Waardering als businessdynamiek

Op organisatieniveau dragen waardering en erkenning bij aan:

  • Het werkgeluk 
  • De betrokkenheid 
  • De motivatie 
  • De retentie 

Je creëert er een unieke bedrijfscultuur mee, en versterkt de relaties met en tussen medewerkers.

Businessdenktank Gallup toonde aan dat 50% van de bevraagde medewerkers hun baan opzegde door een tekort aan waardering. Bij jongere collega’s speelt dit effect nog sterker. 65% zegt een andere baan te zoeken bij het ontbreken van waardering.

Volgens Deloitte hebben organisaties met een waarderingsprogramma 31% minder vrijwillig verloop dan organisaties zonder.

Organisaties met waarderingsprogramma’s ervaren 28,6% minder frustraties dan organisaties zonder, zegt SHRM Globoforce Employee Recognition Survey. Deze bedrijven hebben 12 keer meer kans op sterke bedrijfsresultaten, volgens Deloitte.

Als bedrijven 1% of meer van hun payroll besteden aan erkenning en waardering, merkt 85% van hen een positieve impact op de betrokkenheid, volgens SHRM Globoforce Employee Recognition Survey.

Meer lezen over waardering & erkenning?

Anno 2023 is werkgeluk uitgegroeid tot een belangrijk thema bij veel organisaties. Termen als voldoening, zinvol werk en bevlogenheid zijn alomtegenwoordig. Waardering speelt daarbij een niet te overziene rol.

Al zorg je er best voor dat je als leidinggevende de taal van je medewerkers spreekt. Meer over de vijf talen van waardering op het werk lees je hier.

Of misschien lees je liever meteen de essentie in één keer. Download je gratis e‑book, en ontdek de kracht van waardering en erkenning, inclusief wat je allemaal kan verbeteren – en wat je erbij wint. Je ontdekt terloops ook meteen hoe verschillende generaties op zoek zijn naar verschillende vormen van waardering.

Geven wordt leuk. Eindelijk. 

Aan het popelen om van geven een gemak te maken? 
We nemen het je niet kwalijk.