Terug naar overzicht
Geschenkinspiratie
Cultuur & HR

Jouw handboek voor een optimaal geschenkbeleid

Door Silke
28 jul 2022

Waardering, erkenning en beloning zijn essentiële factoren voor het werkgeluk van je medewerkers. Uit ons onderzoek  blijkt dat medewerkers zich extra gewaardeerd, gerespecteerd, betrokken en verbonden voelen met je bedrijf wanneer ze een personeelsgeschenk krijgen.

Aan goede wil ontbreekt het niet. Maar toch slagen weinig bedrijven erin een sterk waarderings- en beloningsbeleid op te zetten. Deze checklist zet je op weg naar een optimaal geschenkbeleid op maat van jouw bedrijf.


Het hoeft geen spectaculair geschenk te zijn

Bedrijven denken soms dat ze moeten uitpakken met grote, spectaculaire geschenken om hun medewerkers gelukkig te maken. Dat is niet zo. Het ultieme doel van een geschenkbeleid is medewerkers tonen dat je hen waardeert. Een geschenk is één manier om dat te doen, maar er zijn uiteraard nog manieren om hen te vertellen dat ze goed bezig zijn:

- Een schouderklopje
- Een complimentje
- …

Waardering en erkenning moeten vooral op de juiste manier overgebracht worden om invloed te hebben op het werkgeluk. Gary Chapman beschrijft in The 5 languages of Appreciation in the Workplace’ de vijf verschillende manieren of talen’ om je waardering te uiten. Zo kan je medewerkers belonen met:

  • Tijd & aandacht
  • Positieve woorden
  • Hulp
  • Lichamelijk contact (schouderklopje,…)
  • Geschenken

Zorg voor een uniform geschenkbeleid

Zorg ervoor dat iedereen binnen de organisatie zich even goed gewaardeerd voelt. Dat doe je met een uniform geschenkbeleid, dat tegelijk ook rekening houdt met individuele medewerkers. De ene krijgt graag een geschenk, de ander groeit twee koppen bij een schouderklopje of bij positieve feedback. Hou rekening met die voorkeuren.

Soms is een geschenk niet de juiste vorm om waardering over te brengen. Bij negatieve situaties zijn bemoedigende woorden of persoonlijke kaartjes bijvoorbeeld beter gepast. 

E‑book

Jouw handboek voor een optimaal cadeaubeleid

Talent management, inspirerend leiderschap, een veilige en gezonde werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden: dat zijn de pijlers voor gelukkige medewerkers. Maar ook beloning en erkenning spelen een niet te overziene rol. Ontdek wat de ideale momenten en methodes zijn om je medewerkers te belonen, en hoe je dat best aanpakt.
Lees meer

Blijf consistent

Let er op dat er geen wildgroei ontstaat tussen verschillende afdelingen en vestigingen binnen één bedrijf. Collega’s praten met elkaar. Een ongelijk geschenkbeleid doet vragen rijzen, en zet medewerkers misschien nodeloos tegen elkaar op. Waak er ook over dat je medewerkers in diverse posities niet anders behandelt.

Hoe hoger op de ladder, hoe duurder het cadeau? Zo’n beleid schept ongenoegen. Elk geschenk schiet op die manier zijn doel compleet voorbij. Een goed geschenkbeleid heeft oog voor alle medewerkers, waar ze ook werken of waar ze ook staan in de hiërarchie of het organigram.

Maak het persoonlijk

Een geschenk is altijd een middel, geen doel op zich. Een optimaal geschenkbeleid is een middel om ervoor te zorgen dat je medewerkers zich gewaardeerd en gelukkig voelen binnen de organisatie. Het past in een breder kader, een breder beleid om het werkgeluk te stimuleren. Het is belangrijk om het doel achter een geschenk over te brengen naar medewerkers.

De boodschap is belangrijker dan het geschenk zelf. Die boodschap moet duidelijk én persoonlijk zijn.

Maak je geschenken op naam, voeg er de juiste warme én gemeende boodschap aan toe. Zeg met zoveel woorden dat je als werkgever je medewerkers waardeert en vertel hen zo concreet mogelijk waarom – en wat ze individueel bijdragen aan je organisatie.

Naast de boodschap telt ook de timing van een geschenk. Ons eigen onderzoek leert ons dat medewerkers vooral op belangrijke momenten graag de waardering en de aandacht van hun werkgever voelen.

Bied keuzevrijheid

Het uitwerken van een optimaal geschenkbeleid hoeft geen exclusieve opdracht te zijn voor het HR-departement. Het is een kans om medewerkers te betrekken. Zet mensen zelf achter het stuur, geef hen de keuzevrijheid om er zelf op de juiste momenten het juiste geschenk uit te pikken.

Het is een torenhoog cliché dat de nieuwe generatie mondiger is dan ooit – maar ze willen wel maar wat graag zelf mee aan de knoppen van hun loopbaan zitten. Trek die filosofie door in het geschenkbeleid van je organisatie.

Kies voor fiscaalvriendelijke geschenken

Bij bepaalde gelegenheden en voorwaarden zorgt de regelgeving ervoor dat geschenken zowel voor werkgever als werknemer fiscaal gunstig zijn. Laat je HR-experts dat wettelijk kader op voorhand goed napluizen. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat medewerkers een geschenk krijgen waar ze nadien – op hun loonbriefje of hun belastingbrief- zelf nog voor moeten bijpassen.Klaarheid in deze soms verwarrende materie vind je in de whitepaper.

Maak het zichtbaar

Het is belangrijk om attenties duidelijk zichtbaar te maken, zowel voor de medewerker als voor collega’s. Sommige bedrijven bieden hun medewerkers een extraatje bovenop hun loon. Maar dan wordt dat geschenk gewoon een extra regeltje op de loonbrief. Veel kans dat de medewerker het pas ontdekt als hun loon op hun rekening staat. Of erger, dat ze het helemaal niet ontdekken. Een gemiste kans om je waardering expliciet te tonen of hen te belonen.

De zichtbaarheid van een geschenk tegenover andere collega’s creëert dan weer een belangrijk​‘peer-to-peer’-effect. Als je een medewerker beloont omdat die x jaar in dienst is of net moeder of vader is geworden, dan kunnen andere medewerkers dat speciale moment ook mee vieren. Zij delen in het geluk. Zo wordt een geschenk een aanleiding om collega’s dichter bij elkaar te brengen.

TIP: geef elkaar​‘Kudos’

Bij het Australische softwarebedrijf Atlassian geven collega’s elkaar​‘Kudos’. Een klein bedankingetje of geschenk aan medewerkers die iets uitzonderlijks hebben gedaan. Elke medewerker kan een collega Kudos geven zonder inmenging van het management. De medewerker ontvangt dan een handgeschreven kaartje en cadeaubon ter waarde van 20 euro. Het is een leuke manier om medewerkers die zich extra inzetten, persoonlijk te belonen.

Geven wordt leuk. Eindelijk. 

Aan het popelen om van geven een gemak te maken? 
We nemen het je niet kwalijk.